21.2.06

A GGllrrrrnnn-rrrRRR do Dia

«AARRRRR RRRRRRRR RRNNNN NN NNHHHH

Aaaa aaaaarrrrr rrrrrrrr rrnnnn nn nnhhhh, aaaa aaaaa aaaa aaa uh aaa uh-aaaaaa aaaaRRRRRR HHH. Aaaa guhaaaa aaaaa uhaa aar rrrrnnn uhnnnn nnn uhnhh. aaaaa aaaa aaaa aaaaarrn nnhhhh, hurrnhhhh. UUUHHHGGG-rrrr!

(...) GGLL LLRRRR-rrrRRR! GGLL LLRRRR-rrrRRR! RRRRR aar GGllrrrrnnn uhnnnn! UUUHHHGGG-rrrrRRR! HHHüürrRRRRRRRRn hhhh! HHHurrRRRRR RRRn hhhh. UUUHHH GGG-rrrr!
»

(in UUUHHHGGG-rrrr!)